De vulkaan de Sumbing De Masjid Gedhe Kauman-moskee in Yogyakarta Wajangpoppen Enkele vulkanen op Java waaronder de Merapi


Voorpagina
Over het Javaans
Alfabet
Handige woorden en zinnen
Taalcursussen
Voorbeeldteksten
Contact
Talennet
Links

Over het Javaans

Landen waar Javaans gesproken wordt: Indonesië.
Het Javaans is een officiële taal in: Delen van Indonesië
Aantal moedertaalsprekers: Rond de 94 miljoen mensen
Eigen benaming: Basa Jawa
Alfabet: Javaans schrift, Latijns en Arabisch
Aantal letters in het alfabet: Javaans script: 20 basistekens
Latijns: 32 letters
Regulering:
(Van spelling, etc.)
Geen
Classificatie:
(Taalfamilie)
Austronesisch
---> Malayo-Polynesisch
-------------------> Javaans
Javaans is sterk verwant aan: Soendanees, Madurees em Balinees
Javaans is in mindere mate ook verwant aan: Indonesisch, Maleis, Maori, Tagalog, Hawaiïaans, Malagasi
Het Javaans is een verre verwant van: De Formosaanse talen van Taiwan

 

 

 

 

Inleiding
Het Javaans is een Austronesische taal die gesproken wordt op grote delen van het Indonesische eiland Java. Het Javaans is de taal met de meeste moedertaalsprekers in Indonesië. Ongeveer een derde van de Indonesische bevolking spreekt Javaans, tegenover ongeveer slechts 20% van de bevolking die Indonesisch spreekt.
Wanneer tweetaligheid wordt meegeteld, dan legt het Javaans het echter af tegenover het Indonesisch. Slechts weinigen spreken Javaans als tweede taal, terwijl het grootste deel van de Indonesische bevolking Indonesisch spreekt als tweede taal, dat is hét communicatiemiddel in een land met meer dan 700 talen.
De Javanen noemen hun taal basa Jawa.
Lees meer over het alfabet....

 

Alfabet
Het Javaans wordt met drie alfabetten geschreven: het oorspronkelijke Javaanse script en het Latijnse en Arabische alfabet. Het oorspronkelijke Javaanse schrift is een abiguda, dat betekent dat het bestaat uit een reeks basismedeklinkers die een klinker 'meedragen'. De 20 basistekens van het Javaanse schrift dragen standaard de letter a met zich mee. Door kleine wijzigingen in de tekens wordt van bijvoorbeeld de letter ra de letter ro gemaakt.
Ook het Arabische schrift wordt af en toe gebruikt voor het Javaans. Vandaag de dag wordt echter vooral een aangepast versie van het Latijnse alfabet gebruikt met in totaal 32 letters. Onder andere de lettercombinaties dh, ng en th worden gezien als aparte letters en hebben een eigen plaats in het alfabet.

 

Geografische verspreiding
Javaans is de meestgesproken taal op het eiland Java. Het is er echter niet de enige taal. In het westen van Java wordt Soendanees gesproken, op ongeveer een derde deel van het eiland. In het noord-oosten van Java wordt Madurees gesproken.
Buiten Java wordt Javaans veel gesproken door de inwoners van de provincie Lampung op het eiland Sumatra.
Buiten Indonesië zijn Javaanstaligen te vinden in de aangrenzende landen, wereldwijd in bijvoorbeeld Suriname en Nederland.

 


 

© Harmen Schoonekamp | Contact |

 

 
Advertenties

Met reclameopbrengsten wordt het onderhoud van de site betaald en sparen we voor nieuwe investeringen zoals geluidsbestanden.
Wilt u ook adverteren op deze site?